• Určení pohlaví exotických ptáků metodou analýzy DNA
    Specializované pracoviště se zaměřením na herpetomedicínu
    Veterinární parazitologická laboratoř
  • 1

 

MVDr. Michal Sloboda, Ph.D. - v minulosti jsem působil na Klinice chorob ptáků, plazů a drobných savců VFU Brno a na Ústavu parazitologie stejné univerzity. Během studia i po něm jsem navštívil řadu zemí, ve kterých se věnoval onemocněním domácích i volně žijících zvířat. Z projektů, na kterých jsem se snažil podílet, lze zmínit studium parazitů užovek podplamatých v Rumunsku, krevních prvoků koní a velbloudů v Jordánsku a Mongolsku, nebo účast na projektu Veterinářů bez hranic zaměřeném na očkování proti vzteklině v severní Keni. Spolupracoval jsem i s některými zoologickými zahradami v ČR (Brno, Praha, Dvůr Králové nad Labem). Kromě terénu jsem se snažil získat zkušenosti i na klinice Dr. Franka Mutschmanna Exomed v Berlíně nebo na praxích v ZOO Ljublana a ZOO Zagreb.

 

.