• Určení pohlaví exotických ptáků metodou analýzy DNA
    Specializované pracoviště se zaměřením na herpetomedicínu
    Veterinární parazitologická laboratoř
  • 1

MVDr. Michal Sloboda, Ph.D. - v minulosti působil na Klinice chorob ptáků, plazů a drobných savců VFU Brno a na Ústavu parazitologie stejné univerzity. Během studia i po něm  navštívil řadu zemí, ve kterých se věnoval onemocněním domácích i volně žijících zvířat. Z projektů, na kterých se snažil podílet, lze zmínit studium parazitů užovek podplamatých v Rumunsku, krevních prvoků koní a velbloudů v Jordánsku a Mongolsku, nebo účast na projektu Veterinářů bez hranic zaměřeném na očkování proti vzteklině v severní Keni. V minulosti spolupracoval s některými zoologickými zahradami v ČR (Brno, Praha, Dvůr Králové nad Labem). Kromě práce přímo v terénu se snažil získat zkušenosti i na klinice Dr. Franka Mutschmanna Exomed v Berlíně nebo na praxích v ZOO Ljublana a ZOO Zagreb.

 

 

 

 

 

 

MVDr. Gabriela Hartmannová

gPromovala na VFU Brno v roce 2016. Během své dosavadní praxe měla možnost procestovat řadu zemí a pozorovat zvířata v jejich přirozeném prostředí, což jí umožňuje mít lepší představu o jejich potřebách v zajetí. Ve společnosti Exomed.cz absolvovala stáž již během studia na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně a nadále zde pokračuje ve zlepšování své odbornosti. Zároveň se věnuje medicíně psů a koček.

 

.