Naše zázemí je součástí veterinární nemocnice Vetcentrum Duchek s.r.o. K dispozici máme veškeré potřebné přístrojové vybavení včetně možnosti specializované hospitalizace plazích pacientů pod dohledem kamerového systému. Naše poznatky z terénu po celém světě využíváme při práci každý den, znalost biologických potřeb zvířat v jejich přirozených biotopech pokládáme za zásadní v průběhu terapie našich pacientů. Provádíme zdarma veterinární poradenství na chovatelských burzách.

Nabízíme:

 • konzultace, management chovu, řešení chovatelských nedostatků
 • diagnostiku pohlaví, u ptáků diagnostiku pohlaví DNA analýzou přímo u nás v laboratoři
 • kompletní diagnostiku a terapii chorobných stavů
 • preventivní prohlídky zdravotního stavu zvířat před plánovaným zařazením do chovu
 • kompletní parazitologickou diagnostiku včetně terapie a prevence
 • chirurgické zákroky
 • pitevní vyšetření uhynulých jedinců s kompletní diagnostikou a návrhem dalších opatření

Bez fungující laboratoře neexistuje kvalitní diagnóza a adekvátní terapie. Proto zároveň provozujeme veterinární diagnostickou laboratoř, která je k dispozici nejen chovatelské veřejnosti, ale i kolegům z řad veterinářů. Externě pak spolupracujeme se špičkovým pracovištěm Dr. Franka Mutschmanna v Berlíně.

 

Z diagnostických metod nabízíme:

 • diagnostiku parazitů a parazitóz všech skupin domácích a hospodářských zvířat
 • modifikované flotačně koncentrační vyšetření trusu na přítomnost parazitů gastrointestinálního traktu
 • sedimentační metodu diagnostiky motolic a motoličnatosti
 • larvoskopickou diagnostiku plicnivek
 • specializovaná vyšetření na přítomnost parazitů za použití různých typů barvení
 • detekci a determinaci krevních parazitů z krevního nátěru
 • diagnostiku kryptosporidiózy u plazů
 • parazitologické pitevní vyšetření, diagnostika příčiny úhynu, opatření
 • návrh terapie a prevence při zjištění přítomnosti parazitů v chovu
 • histopatologické vyšetření bioptických a nekroptických vzorků (ze živých i uhynulých zvířat)
 • cytologické vyšetření
 • návrh terapeutických a preventivních opatření na základě nálezu

 

 
 
 
 
   
 

 

 

 

 

   
   
   

.